Bezpłatne konsultacje psychologiczne.
English Deutsch RussianDyżury poradni BEZPYTAN.PL
odbywają się w godzinach:

GG: 4939739
SKYPE: bezpytan.pl
poniedziałek: 20.00-22.00
środa: 19.00-21.00
czwartek: 21.00-23.00


Czateria: www.czateria.interia.pl
I i IV wtorek miesiąca: 20.00-22.00,
II i III wtorek miesiąca: 10.00-12.00
,
Szukaj doradczyń i doradców
oznakowanych wg schematu:
Doradca_Imię (np.  Doradca _Ula)

Email: bezpytan@bezpytan.pl
Pod tym adresem można
skonsultować się
z psychologiem, prawnikiem
i pracownikiem socjalnym.

BEZPŁATNIE I ANONIMOWO!Najpopularniejsze w Polsce narkotyki

Do najpopularniejszych w Polsce narkotyków należą:

- marihuana, haszysz;
- amfetamina;
- entazy;
- LSD;
- kokaina, crack;
- opiaty;
- grzyby halucynogenne;
- środki wziewne;
- barbiturany i benzodiazepiny;
- ketamina;
- GHB (i różne jej warianty).

Marihuana i haszysz

Marihuana i haszysz wyrabiane są z konopi indyjskich (Cannabis sativa L.), rosnących w południowo-wschodniej Azji, w rejonie Morza Śródziemnego, w Ameryce Środkowej i Południowej. Można je również hodować w klimacie umiarkowanym. Zawierają kilkadziesiąt aktywnych biologicznie substancji, z których najważniejszymi są tetrahydrokanabiole (THC)

Najczęściej stosowaną formą przyjmowania jest palenie. Są też dodawane do różnych wypieków np. ciasteczka z haszyszem.

Działanie: wzrost ciśnienia krwi i przyspieszone tętno, wysuszenie śluzówek jamy ustnej, czasami ataki kaszlu, przekrwienie gałek ocznych, spojówek, niekiedy obrzęk powiek, pocenie się, zwiększenie apetytu, bóle i zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchowej, uwagi i możliwości uczenia się, zaburzenia pamięci, ogólnie gorsza sprawność psychofizyczna (wzrost urazowości).

Amfetamina

Amfetamina występuje w formie bezwonnego proszku o gorzko - cierpkim smaku, w kolorze od białego do ceglastego (w zależności od zanieczyszczeń oraz użytych w produkcji składników). Amfetamina i metamfetamina przyjmowane są drogą pokarmową, dożylnie, są palone, lub wdychane przez nos. Zależnie od drogi przyjęcia ich działanie wykazuje pewne różnice. Na przykład przy podaniu dożylnym lub paleniu w ciągu 5-15 sekund występuje tzw. kop czyli krótkotrwały okres niezwykle intensywnej euforii. Podanie doustne i donosowe wywołuje euforię o słabszym nasileniu, tzw. high (haj). Trwa ona 3-5 minut po przyjęciu przez śluzówki nosa, a ok. 20 minut po przyjęciu doustnym.

Działanie: silne pobudzenie psychomotoryczne, brak łaknienia, rozszerzenie źrenic, przyspieszona akcja serca i szybki oddech, podwyższone ciśnienie krwi i zwiększone wydalanie moczu, jadłowstręt, suchość w ustach, uszkodzenia szkliwa zębów (siarczan amfetaminy może zamieniać obecny w szkliwie zębów fosforan wapnia w siarczan wapnia, który jest lepiej rozpuszczalny w wodzie - powstałych w ten sposób mikroubytków nie zauważa większość dentystów), drażliwość i agresywność, formikacje (wrażenie obecności insektów na skórze), zwiększony popęd płciowy i zaburzenia erekcji.

Ecstasy

Ecstasy (MDMA) jest syntetycznym analogiem amfetaminy i meskaliny - z jednej strony wykazuje działanie stymulujące układ nerwowy (podobnie jak amfetamina), z drugiej posiada właściwości psychodeliczne (podobnie jak meskalina). Często nazwa ecstasy używana jest także w szerszym znaczeniu: w stosunku do innych analogów metamfetaminy o podobnym, jednocześnie stymulującym i halucynogennym działaniu (MDA, BDB czy MBDB). Najczęściej spotykanymi postaciami nielegalnej sprzedaży ecstasy są tabletki i kapsułki. Różnych kolorów i kształtów tabletki wyróżniają się wytłoczonymi wizerunkami i znakami (np. ptak, kot, sierp i młot, itp.) lub napisami. Mogą one zawierać również pewne ilości innych narkotyków, najczęściej amfetaminy.

Działanie: pobudzenie i brak łaknienia, wzrost temperatury ciała, wzmożenie odruchów, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca i tachykardia, nagłe wzrosty ciśnienia i uderzenia krwi do głowy, szczękościsk, nudności i wymioty, odwodnienie, napięcie emocjonalne, depersonalizacja, niepokój mogący przerodzić się w panikę, nadwrażliwość na bodźce z zewnątrz, poczucie utraty kontroli, nieprzyjemne halucynacje.

LSD

LSD to środek z grupy halucynogenów, związek kwasu lizergowego, powszechnie znany jako "kwas", powodujący omamy wzrokowe, słuchowe i dotykowe. Substancją aktywną w LSD jest dietyloamid kwasu lizergowego (LSD-25). Brana jest doustnie (droga pokarmowa). Często jest przyjmowana poprzez włożenie pod język, a więc wchłaniana przez dziąsła. Może być również włożony pod powiekę oka.

Działanie: zawroty głowy, rozszerzenie źrenic i suchość w ustach, drżenie mięśniowe i skurcze mięśni klatki piersiowej, osłabienie i nudności, kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi, zapis fal mózgowych (EEG) osoby znajdującej się pod wpływem LSD-25 przypomina stan pobudzenia i niepokoju, rozszerzenie źrenic i silne poty to dodatkowe objawy fizyczne, pojawiające się przy zatruciu LSD, gonitwa myśli i zmniejszenie zdolności krytycznego osądu, panika, lęk, płacz, śmiech, "złe podróże" (bad trip) - stany charakteryzujące się m.in. poczuciem utraty zmysłów, halucynacjami o bardzo przerażającej treści, nieprzyjemnymi doznaniami dotyczącymi własnego ciała.

Kokaina

W Ameryce Południowej Indianie żuli liście krzewu Erythroxylon coca w celu zwiększenia wydolności fizycznej, zmniejszenia głodu i podniesienia nastroju. W 1860 r. wyizolowano z liści tej rośliny alkaloid i nazwano kokainą. W 1884 r. użyto po raz pierwszy kokainy jako środka znieczulającego miejscowo. Przełom XIX i XX wieku przyniósł rozwój narkomanii kokainowej. Przyjmowana jest zazwyczaj wziewnie do nosa, gdzie jest wchłaniana przez śluzówkę i niemal natychmiast wywołuje wpływ na ośrodki przyjemności w mózgu (po pewnym czasie dochodzi do uszkodzenia przegrody nosa i martwicy). Bywa też wcierana w dziąsła lub w środek małżowiny usznej. Podawana doustnie działa znacznie słabiej, jednocześnie znieczulając błonę śluzową żołądka i znosząc w ten sposób uczucie głodu. Stosowana na błonę śluzową języka powoduje porażenie zakończeń smakowych. Kokaina jest także palona poprzez dodanie jej do papierosów lub do skrętów z marihuany.

Crack jest krystaliczną formą kokainy. Ma postać białych kawałeczków przypominających płatki mydlane, jasnobrązowych kuleczek - pakowanych często do fiolek. Zażywany jest poprzez palenie (np. dodanie do papierosa zawierającego tytoń lub marihuanę); palony jest w fajce wodnej, specjalnie wydrążonych tulejkach albo podgrzewany na łyżce lub kawałku folii aluminiowej wdychając ulatniające się opary. Crack jest od 20 do 30 razy silniejszy niż będąca w nielegalnym handlu kokaina. Działa podobnie, lecz o wiele bardziej intensywnie.

Pasta kokainowa jest pierwotnym produktem w procesie otrzymywania kokainy z liści koki. Środek ten jest zażywany wyłącznie poprzez palenie, a zawarte w nim substancje wykorzystywane w procesie przetwarzania liści, mogą w poważnym stopniu uszkodzić płuca.

Działanie: opóźnia objawy zmęczenia, zmniejsza potrzebę odżywiania się i snu, zaburza pracę serca (na początku następuje zwolnienie, a następnie przyspieszenie akcji serca), silnie rozszerza źrenice, doprowadza do pobudzenia psychoruchowego, powoduje wzrost ciśnienia krwi i przyspieszenie oddechu, większe dawki mogą spowodować drżenie mięśniowe i wzrost temperatury ciała, po jednorazowo przyjętej dawce euforia trwa do 30 minut, rzadko dłużej, pobudzenie ruchowe i podniecenie seksualne, poczucie wyższości i odsunięcie poczucia lęku, brak krytycyzmu co do własnych możliwości i zachowań, zachowania agresywne, katar (w przypadku używania poprzez śluzówki nosa).

Opiaty

Do opiatów zalicza się substancje otrzymywane z przetworów maku lekarskiego (np. "kompot" uzyskiwany domowym sposobem ze słomy makowej) jak i również syntetyczne środki przeciwbólowe, działające na receptor opiatowy. Należą do nich: opium, morfina i heroina (również w postaci do palenia, znana pod slangową nazwą: brown sugar). Do grupy tej należy również metadon - doustny, syntetyczny narkotyk, używany od lat 60-tych jako substytut heroiny, stosowany w lecznictwie w leczeniu narkomanów przyjmujących narkotyki drogą iniekcji (zastrzyków). Powyższe substancje, a zwłaszcza heroinę, uważa się za najbardziej uzależniające znane człowiekowi narkotyki. Więcej o metatonie przeczytasz TUTAJ [hyperlink do artykułu o terapii substytucyjnej]. W zależności od formy narkotyku, uwarunkowań środowiskowych i czynników ekonomicznych istnieje wiele sposobów przyjmowania opiatów. Heroina, najczęściej używany nielegalnie alkaloid opiatowy, jest przyjmowana trzema drogami: poprzez wdychanie oparów z podgrzewanej folii metalowej, poprzez wciąganie przez śluzówki nosa (sniff) oraz iniekcje - najczęściej dożylne

Działanie: zmniejszenie łaknienia, przesunięcie (podwyższenie) granicy bólu, osłabienie i potliwość, obniżenie ciśnienia krwi oraz (w nieznacznym stopniu) temperatury ciała, zaparcia i kłopoty z oddawaniem moczu, impotencja, zwężenie źrenic i osłabienie ich zdolności do reagowania na światło, euforia (błogostan) i uczucie odprężenia, poczucie wewnętrznego zadowolenia i spokoju.

Grzyby halucynogenne

Spośród wszystkich grzybów wywołujących halucynacje, na uwagę zasługują głównie dwa gatunki: grzyby psylocyble (Psylocyble mexicana / astecorum) i muchomor czerwony (Amanita muscaria), gdyż właśnie te są współcześnie najczęściej używane ze względu na właściwości psychodeliczne. Substancje psychoaktywne w nich zawarte to psylocybina i psylocyna. Działanie psylocybiny w dużej mierze przypomina efekty wywoływane przez LSD. Przyjmowane są poprzez picie wywaru z grzybów, jedzenie surowych, lub zasuszonych.

Objawy użycia: halucynacje, zwiększenie wrażliwości wzrokowej i słuchowej, brak kontaktu z otoczeniem, uczucie opuszczenia ciała, bierność i obojętność na sygnały zewnętrzne.

Środki wziewne

Wachlarz stosowanych substancji jest bardzo szeroki - od benzyny i gazu turystycznego, poprzez kleje i rozpuszczalniki, farby i lakiery, do dezodorantów i środków piorących. W produktach tych występują związki chemiczne takie, jak octany alifatyczne, toluen, benzen, ksylen, aceton, cykloheksan, tetrachlorek węgla, trichloroetylen, acetan amylu, chlorek metylenu i wiele innych. Substancje te przeważnie występują w postaci płynnej, a stosowanie ich przyjmuje najróżnorodniejsze formy. Często są one wylewane na szmatkę, chusteczkę i przykładane do nosa, a następnie wdychane. Mogą być również wdychane przez usta. Najpopularniejszym sposobem przyjmowania wziewnych substancji odurzających jest wdychanie oparów z worka foliowego.

Działanie: już po kilku głębokich wdechach (w ciągu kilkunastu sekund) przedostają się do układu krwionośnego, a następnie powodują gwałtowne uczucie euforii. Większość ze stosowanych w ten sposób środków powoduje zburzenia świadomości, które charakteryzują się: euforią z tendencją do fantazjowania, omami i halucynacjami, zamglonym widzeniem, dzwonieniem w uszach i nadwrażliwością na światło, katar lub krwawienie z nosa, kichanie i kaszel, ożywienie i podniecenie.

U osób, które inhalują środki wziewne regularnie i przez dłuższy czas mogą w okolicach nosa i ust występować krosty i wrzody, na wargach - pęknięcia.

GHB – pigułka gwałtu

Ma działanie euforyzujące i obezwładniające, powoduje częściową utratę przytomności.

GHB w większych dawkach (4-6 g.) może powodować stany nieświadomości i amnezji bez utraty przytomności. Dodatkowo wchodzi w silne interakcje z alkoholem. Substancja ta występuje w postaci proszku lub tabletek, czasami jako roztwór; bezwonna, o bardzo słabo wyczuwalnym słonym posmaku.

Znane jest około 60 przypadków śmiertelnego przedawkowania GHB, przeważnie w USA, ale coraz częściej docierają informacje o wykorzystaniu tego środka w Polsce. Wbrew swojej nazwie „pigułka gwałtu” stosowana jest również w sposób świadomy. Jest to środek, który coraz częściej spotykany jest w klubach. Zdarzają się również przypadki dodawania go do napojów lub drinków osobom nieświadomym tego faktu. Najlepszym zabezpieczeniem przed podaniem GHB jest stałe pilnowanie swoich drinków i nie przyjmowanie poczęstunków od niedawno poznanych osób. Można również w przypadku wątpliwości zastosować „drink testy”, które wykrywają GHB i różne jej odmiany. Niestety testy nie mogą dać Ci pewności, że do Twojego napoju nie trafiło GHB.

Uwaga! Wybierając się na imprezę lub spotkanie z przyjaciółmi, znajomymi do dyskoteki, pubu, czy też w inne miejsce, gdzie może być podawany alkohol, miej świadomość zagrożeń związanych z użyciem tzw. “pigułki gwałtu”. Kilka poniższych wskazówek może uchronić cię przed nieprzyjemnymi zdarzeniami, często nieodwracalnymi w skutkach.

Pigułka gwałtu

Tak zwana “pigułka gwałtu” to wiele substancji chemicznych, które w różnej formie i postaci (nie tylko tabletki) w połączeniu z alkoholem mogą spowodować utratę świadomości. Tego typu substancje chemiczne mogą być podawane lub wykorzystywane w innych sytuacjach – nie tylko w klubie, czy dyskotece, ale również w pociągu, autobusie, itp., stąd też nie przyjmuj napojów od nieznanych ci osób. Unikaj samotnych wizyt w klubach i na imprezach lub w towarzystwie nieznanych ci osób. W miarę możliwości informuj domowników lub znajomych, gdzie zamierzasz się bawić i o której godzinie planujesz powrót. Nie pij niczego, co oferuje nieznajoma osoba. Unikaj dzielenia się lub wymieniania napojami. Pij z własnoręcznie otwartej butelki lub puszki, a jeżeli robi to barman, to żądaj, aby uczynił to na twoich oczach. Obserwuj, jak napój jest przyrządzany. Nie zostawiaj napoju bez opieki, nawet gdy odchodzisz tylko na chwilę. Jeżeli stwierdzisz, że Twój napój wygląda lub smakuje inaczej – nie ryzykuj, nie pij go.

Jeśli po wypiciu jakiegoś napoju poczujesz się dziwnie, nawet, gdy była to mała zawartość alkoholu (np. mdłości, zawroty głowy, zaburzenia widzenia itp.), szukaj pomocy u zaufanej osoby lub zadzwoń na pogotowie. W tym czasie unikaj miejsc ustronnych i ciemnych pomieszczeń. Bądź tam, gdzie jest dużo ludzi. Wychodząc z klubu lub imprezy z powodu złego samopoczucia, zapewnij sobie pomoc zaufanej osoby podczas powrotu do domu.

Ketamina

Lek ten jest używany w medycynie i weterynarii do znieczulania przedoperacyjnego. Ketamina oprócz wywoływania narkozy ma także działanie przeciwbólowe. Powoduje odczucia opuszczania ciała, zwiedzania innych światów, istnienia w innych wymiarach oraz podróży w głąb siebie.

Działania niepożądane związane z używaniem ketaminy to halucynacje, często o przykrej treści (spadanie w przepaść, paniczny strach), nudności i wymioty, wzrost ciśnienia tętniczego a także ciśnienia śródczaszkowego.

Ketamina jest silnym narkotykiem halucynogennym. W USA jest jednym z najpopularniejszych narkotyków klubowych. Coraz częściej jest stosowana w niektórych technikach seksualnych. Na czarnym rynku rozprowadzana jest w formie tabletek, ampułek oraz proszku do wciągania. Ceniona jest za krótki czas działania. W Polsce jest dostępna pod postacią białego proszku, często zanieczyszczona amfetaminą.

Inne środki odurzające

Oddzielnym tematem jest kwestia substancji funkcjonujących na rynku pod nazwą dopalaczy. Termin ten używany jest na określenie substancji o działaniu psychoaktywnym, a nieznajdującej się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (zabronionych). Jest to w Polsce stosunkowo nowe zjawisko. W bogatej ofercie można znaleźć produkty oddziałujące w różny sposób na organizm człowieka. W zależności od składu znajdziemy tam substancje, które działają na ośrodkowy układ nerwowy pobudzająco, opóźniająco, bądź euforycznie – halucynogennie. W mojej ocenie „kolekcjonowanie” tych substancji – tak określa się w slangu ich zażywanie, niewiele różni się od zażywania narkotyków. Mają one jedynie nieco słabsze działanie i można je nabyć legalnie. Ich wpływ na organizm jest zbliżony do opisanych powyżej narkotyków. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie: http://www.dopalaczeinfo.pl/.Wybierz dzielnicę:
Jaki masz problem?
Kim jesteś?
Dostępność:
Znajdź na mapie
Czy powinnam / powinienem
wykonać test w kierunku HIV?
Poniższy test pozwoli Ci oszacować ryzykowność podejmowanych przez Ciebie zachowań i wskaże czy powinnaś/ powinieneś wykonać test w kierunku hiv. Wystarczy, że odpowiesz na kilka pytań.